logo.

Tekstilmakslas asociacija

English

Latvijas Tekstilmākslinieku Asociācija (LTA) dibināta Rīgā, 1994. gada aprīlī. Paši galvenie LTA darbības mērķi ir apvienot Latvijas profesionālos tekstilmāksliniekus, lai uzlabotu viņu radošo darbu un nodrošinātu regulāru piedalīšanos izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. LTA nodibina un uztur sadarbību ar līdzīgām pasaules organizācijām, un sadarbojas ar nozīmīgākajām preses izdevniecībām šinī laukā, galvenokārt pievēršoties informācijas izplatīšanai par Latvijas tekstilmākslinieku lielākajiem sasniegumiem. LTA apkopo informāciju par simpozijiem, konkursiem un izstādēm pasaulē, kā arī ierosina pašiem māksliniekiem piedalīties šajos pasākumos. LTA atbalsta jaunos māksliniekus .
Gandrīz visi pašreiz aktīvi strādājošie Latvijas tekstilmākslinieki, ir Valsts Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas absolventi
Galvenās Latvijas tekstilmākslas īpašības ir augsta darba kvalitāte, gleznieciskums, plastiskas formas, spēja domāt materiālā. LTA saglabā tradīcijas, kuras veidojusi Latvijas tekstilmākslas skola, tā veicinot radošā procesa turpināšanu un mākslinieku popularizēšanu šinī jomā. Visi LTA biedri ir arī Latvijas Mākslinieku savienības biedri.

 

 

Inta Amolina
Anita Armane
Aija Baumane
Georgs Barkans
Astrida Berzina
Zane Berzina
Kristine Birzniece
Irisa Blumate
Rita Blumberga
Ruta Bogustova
Ieva Krumina
Skaidrite Leimane
Kristine Luse
Aina Muze
Liga Priedite
Arnis Pumpurs
Baiba Ritere
Dina Stempa
Daiga Stalberga
Iveta Vecenane
Ieva Veitnere
Dzintra Vilks
Edite Vignere
   

Virtuālā Mākslas Galerija