Metamorfoze. Fragments. Koks, šamots, porcelāns,
pigmenti, celuloze, metāls, papīrs, 240x115x57.
Radīts Bozenes Mākslascentrā, Vācijā,
turpināts darbnīcā Latvijā. Eksponēts: 2012. g.,
personālizstāde "en face_vol. 3", "Galerija 21",
Rīga, Latvija.

Instalācijā izmantotie materiāli
simbolizē mūsu sajūtas: šamots —
smagumu, porcelāns — trauslumu,
celuloze — vieglumu. Koka podesta
apakšējā daļā — līdzīgi kā mūsu
zemapziņā — "noglabāta" dzīves
laikā uzkrātā pieredze, pārdzīvojumi,
bailes, atmiņas... Ar rūsas krāsu
apstrādāts uz koka podesta novietotais
smagnējais, no šamota veidotais
amorfais ķermenis, kurā iestiprinātas
smalkas metāla stieples un zīmītes ar
Latvijas mākslinieku vēlējumiem, tās
ir kā durvis "to the other side"— uz
mūsu apziņu. Līdzās atrodas mazāka
izmēra galvai līdzīgs veidojums porcelānā,
simbolizējot izjūtu trauslumu
un cerību.