Žūrijas lēmums:
“Valdas Podkalnes skulptūra var tikt respektēta kā arhetipisks apjomu,
formu, matēriju un kolorītu spontāns skaidrojums,
kas beigu beigās noved pie laimīgas simbiozes.
Mākslinieces porcelāna formas izveide ir ļoti laikmetīga un reizē pārlaicīga.
Šeit materiāls ir jūtams ar savu juteklisko klātbūtni.
Darbs identificējas ar zemi, pasaules rašanos un visām dzīves izpausmēm”.