Valda Podkalne kopā ar Vestervaldes keramikas muzeja vadītāju Harald Rosmanitz un Rheinland Pfalz Ministru prezidentu Kurt Beck (no kreisās uz labo).