foto Karlis Zale

(arī Zālīte)Dzimis 1888.gada 28.oktobrī Mažeiķos (Lietuvā), miris 1942.gada 19.februārī Inčukalna pag. Atvasītēs. Tēlnieks. Mācījies Kazaņas mākslas skolā (1909 - 1913), tēlnieka S. Erzjas darbnīcā Maskavā (1914), Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā (1916), Mākslas akadēmijā (1917) Pēterburgā, pēc tam Valsts Brīvajās mākslas darbnīcās Petrogradā (1918 - 1920). Piedalījies monumentālās propagandas plāna realizācijā Petrogradā. Mākslas studiju nolūkā apmeklējis Berlīni (1921 - 1923), kur iepazinis modernisma (konstruktīvisms, kubisms) parādības. Vācijā kopā ar A. Dzirkali izdevis pirmo latviešu mākslas žurnālu "Laikmets". Mākslinieku biedrības "Sadarbs" biedrs (1924 - 1939).
Izcils monumentālists. Nozīmīgākie darbi: Brāļu kapu memoriālais ansamblis (1924 - 1936, arh. P. Feders, A. Birzenieks, dārzu arh. A. Zeidaks) un Brīvības piemineklis Rīgā (1931 - 1935, arh. E. Štālbergs). Pārliecinoši saista koptēlā arhitektoniskās masas ar plastisko risinājumu. Individuālajā stilā saliedējas klasiska skaidrība, zināma arhaizācija, skulpturālo motīvu romantiska heroizācija. Raksturīgas vispārinātas, idealizētas, ģeometrizētas formas, ornamentāls līniju ritms. Darbojies arī memoriālajā un stājtēlniecībā.
Strādājis  Latvijas Mākslas akadēmijā (1936- 1940), vadījis Tēlniecības  meistardarbnīcu, profesors. Tēvzemes balvas laureāts (1938).
Lit.: Siliņš J. Kārlis Zāle. R., 1938; Siliņš J. Kārlis Zāle. R., 1944; Apsītis V. Kārlis Zāle. R., 1988; Apsītis V. Brāļu kapi. R., 1982; Apsītis V. Brīvības piemineklis. R., 1993; Latviešu tēlotāja māksla: 1860 – 1940. R., 1986; Siliņš J. Latvijas māksla: 1915 - 1940, III. Stokholma, 1993; Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija / Sast. I. Burāne. R., 1989 (Lit.)


attels Portrets. 1922.

attels Mātes tēls Brāļu kapos Rīgā. 1929.

attels Dejotāja. 1922.

image  Brīvības piemineklis. 1931-1935.

Sākumlapa | Virtuālā mākslas galerija