foto Augusts Annuss

Dzimis 1893.gada 27.oktobrī Liepājā, miris 1984.gada 5.janvārī Ņujorkā. Gleznotājs. Profesionālo izglītību ieguvis Kijevas mākslas skolā (1913 - 1915), Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā (1915 -1917), Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā, Pēterburgas Mākslas akadēmijā (1918) un Latvijas Mākslas akadēmijā (1923 - 1926), kur beidzis Figurālās glezniecības meistardarbnīcu pie J. R. Tillberga. Studējis arī Pēterburgas universitātē, Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas nodaļā (1921-1922). Bijis "Neatkarīgo mākslinieku vienības" (1924 - 1928),"Latvju Mākslinieku biedrības"(1927 - 1931), "Sadarba"(1931 - 1940) biedrs. Viens no ievērojamākiem latviešu figurālās glezniecības meistariem starpkaru laikā. Gleznojis eļļas tehnikā sadzīves žanra darbus (zemnieku, zvejnieku dzīves motīvi, sievietes pie jūras), altārgleznas. Raksturīga monumentāla ievirze, nereti ar simbolisku pieskaņu, lieli darbu formāti,īpatnējs apgaismojums. Individuālais stils iekļaujas jaunreālisma parādību lokā. Strādājis Latvijas Mākslas akadēmijā (1929-1944). 1944.gadā emigrējis, dzīvojis Vācijā, kopš 1949.gada ASV. Dibinājis Latviešu mākslinieku apvienību Eslingenē, vadījis ALA Kultūras biroja mākslas sekciju (1951 - 1973), LAMZA tēlotājas mākslas sekciju (1952 - 1983).
Lit.: Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I. R., 1996; Veselis J. Augusts Annuss. R., 1944; Latviešu tēlotāja māksla: 1860 - 1940. R., 1986; Siliņš J. Latvijas māksla: 1915 – 1940, II. Stokholma, 1990; Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija / sast. I. Burāne. R., 1989; Augusts Annuss: 1893 - 1984. Izstādes katalogs. R., 1993.


attels Jaunsaimnieks. 1928. Audekls, eļļa. 128 x 188 cm

attels Pirtī. 1933.Audekls, eļļa. 99 x 98 cm

attels Palaunags. 1939. Audekls, eļļa.

attels Kristus rudzu laukā.Ap 1940. Audekls, eļļa. 72 x 55 cm

attels Mājup.1940. Audekls, eļļa. 170 x 159 cm

Sākumlapa | Virtuālā Mākslas Galerija