Ingrīda Žagata


Dzimusi 1965.gada 14. janvārī


IZGLĪTĪBA

1983.g. Mācības vecmeistara Jūlija Bogdana darbnīcā. Dundaga / Latvija.
1984.g. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola, specialitāte keramika. Rīga / Latvija.

STUDIJAS
1995.g. Apmeklējusi Ukrainas keramiķu darbnīcas.

1998.g. Apmeklējusi mākslas muzejus un galerijas ASV.
1998.g. Apmeklējusi mākslas muzejus un galerijas Zviedrijā.

PERSONĀLIZSTĀDES
1985.g. “Keramika”,Limbažu pilsētas bibliotēka. Limbaži /Latvija.
1986.g. “Keramika”,Ainažu pilsētas kultūras nams.
Ainaži / Latvija
1989.g. “Keramika”, Limbažu novadpētniecības muzeja filiāle,
Minhauzena muzejs. Dunte / Latvija.
1995.g. “Trauki”, galerija “Garāža Antra”. Rīga / Latvija.
1996.g. “Keramika”, Limbažu pilsētas bērnu bibliotēka.
Limbaži / Latvija.
1997 - “Latvijas keramika”, galerija “Art”. Higašikava / Japāna
1999.g. ( kopā ar Ēvaldu Vasilevski ).
1998.g. “ I.Žagatas keramika”, Reiterna nams. Rīga / Latvija.
1999.g. “ Senie pavarda podi”,Tautas tērpu centrs “Senā klēts”.
Rīga / Latvija.
1999.g. “Uguns savienošana”, Latvijas Fotogrāfijas muzejs.
Rīga / Latvija ( kopā ar Tadao Sato ).
1999 - “Uguns savienošana”, Limbažu novadpētniecības muzejs.
2000.g. Limbaži / Latvija ( kopā ar Tadao Sato ).
2000.g. “Uguns savienošana”, Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. Rīga /Latvija ( kopā ar Tadao Sato ).

GRUPU IZSTĀDES
1986.g. “Keramika”, Rēzeknes pilsētas lietišķās mākslas skola. Rēzekne / Latvija.
1988.g. “Vidzemes novada podniecība”, Salacgrīvas pilsētas kultūras nams. Salacgrīva / Latvija.
1993.g. “Vidzemes novada podniecība”, Madonas vēstures un mākslas muzejs. Madona / Latvija.
1994.g. “Latvijas novadu keramika”, Latviešu biedrības nams. Rīga / Latvija.
1995.g. “Raku keramika 95’ “, Sumu novada muzejs. Ahtirka / Ukraina.
1995.g. “Latvijas novadu keramika”, Ārzemju mākslas muzejs. Rīga / Latvija.
1995.g. “Latvijas tautas māksla”, Haselbī pils, Ziemeļu valstu kultūras centrs. Stokholma / Zviedrija.
1997.g. “Rajona mākslinieku rudens izstāde”, Limbažu novadpētniecības muzejs. Limbaži / Latvija.
1998.g. “Ugunsputni”, Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. Rīga / Latvija.
1998.g. “Vidzemes podnieki pie jūras”, Limbažu novadpētniecības muzejs. Limbaži / Latvija.
1998.g. “Baltijas valstu novadu keramika”, Ārzemju mākslas muzejs. Rīga / Latvija.
1998.g. “Tautas mākslas izstāde”, Sv. Pētera baznīca. Rīga / Latvija.
1999.g. “ 2. Vidzemes podniecības izstāde”, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs. Madona/Latvija.

RADOŠĀS DARBNĪCAS

1987.g. “Keramikas plenērs”, Ē.Vasilevska darbnīca “Akminīši”.
Rēzeknes rajons / Latvija.
1995.g. “Raku keramika ’95 “,starptautisks keramikas simpozijs. Ahtirka / Ukraina.
1998.g. “Vidzemes podnieki pie jūras”, I.Žagatas darbnīca
“Cepļi”. Dunte / Latvija.
1999.g. “Uguns savienošana”, I.Žagatas darbnīca “Cepļi”. Dunte / Latvija.

FESTIVĀLI, GADATIRGI

1985 - “Izstāde - gadatirgus”, Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas
1999.g. muzejs. Rīga / Latvija.
1995.g. “Baltijas dienas”, UNESCO mītne. Parīze / Francija.
1998.g. “Baltars ’98 “, BT-1 izstāžu komplekss. Rīga / Latvija.
1998.g. “Tautas dzīve”, Smitsona Institūta festivāls. Vašingtona / ASV.
1999.g. “Baltars ’99 “, BT-1 izstāžu komplekss. Rīga / Latvija.

DARBI KOLEKCIJĀS
Privātkoleklcijas: Zviedrija, Vācija, ASV, Anglija, Krievija,
Somija, Ukraina, Francija, Japāna,
Austrija, Igaunija, Šveice.
Īpašas kolekcijas: Francija ( Abrenes pils ),
Zviedrija (Latvijas vēstniecība Stokholmā).
MUZEJI: Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs,
Sumu novada mākslas muzejs,
Latvijas vēstures muzejs,
Limbažu novadpētniecības muzejs.

KVALIFIKĀCIJAS AKTIVITĀTES

1985.g. Vada personīgo darbnīcu - cepli. Dunte / Latvija.
1986.g. Piešķirts Tautas daiļamatniecības meistara nosaukums.
1997.g. Pasniedzēja Liepupes mākslas skolā.

Sagatavoja: VILNIS AUZIŅŠ. 22. 01. 2000