Silvija Šmidkena

Dzimusi
1935.gadā, Rīgā

Izglītība
1960.gadā beigusi Latvijas Valsts Mākslas akadēmiju, keramikas nodaļu profesora G.Kruglova un vecākās pasniedzējas M.Melnalksnes vadībā
1954.gadā beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļu.

Sabiedriskās organizācijas
1960.gadā uzņemta Latvijas Mākslinieku savienības lietišķās mākslas sekcijā

Apbalvojumi
1988.gads Piešķirts Nopelniem bagātās mākslas darbinieces Goda nosaukums
1978.gads Valorisas Kultūras un mākslas asociācijas galvenā prēmija, Francija
1974.gads Latvijas MS diploms un medaļa par gada izcilāko sasniegumu
1973.gads Otrā prēmija Starptautiskajā keramikas izstādē Gdaņskā, Polija
1962.gads Sudraba medaļa 3. Starptautiskajā keramikas izstādē Prāgā, Čehija

Izstādes
2004.gads Galerijā ,,Bonhan" Ķīpsalas keramiķu izstāde ,,Keramika atkal modē"
2004.gads Pēterbaznīcā, Mākslas akadēmijas keramikas nodaļai 80 gadi
2003.gads Izstāde galerijā ,,XO", Rīgā, ,,Satikšanās II" ar Artu Dumpi un Gunāru Krolli
2002.gads ,,Ķīpsalas keramikas" 50 gadu jubilejas izstāde Lietišķās mākslas muzejā
Rīgā ,,Dāvātais laiks"
2000.gads Latviešu lietišķās mākslas izstāde Norvēģijā
1988.gads Baltijas republiku mākslas izstāde Tallinā, Igaunija
1982.gads Sociālistisko valstu mākslas kvadrinnāle Erfurtē, VDR
1978.gads Starptautiskā keramikas izstāde Nagoji, Japāna
1973.,1979,gads Starptautiskās konkursa izstādes Polijā
1970.,1978,1980.,1982. gads Dalība Starptautiskajās konkurss izstādēs Valorisā, Francija
1972.,1973.,1977.,1978.,1979.,1980.,1981.,1982.gads Piedalās Starptautiskajās konkursa izstādēs Francijā un Itālijā
1964.-1984.gads Izstādēs piedalās, veidojot kopdarbus ar dzīvesbiedru Leonu Lukšo (1930.-1984.)
No 1954.gada Piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs

Personālizstādes
2005.gads Lietišķās mākslas muzeja galerijā ,,Apsīda" izstāde ,,Ornamenta sabrukšana"
2001 .gads Izstāde Ventspils mākslas muzejā
1999.gads Izstāde galerijā ,,Māksla Mode" Rīgā
1999.gads Izstāde galerijā ,,Durvis", Tukums
1997.gads Izstāde G.Šķiltera memoriālajā muzejā kopā ar A.Dumpi un G.Krolli mākslas dienās ,,Satikšanās"
1993.gads Izstāde Doles novadpētniecības muzejā
1990.gads Izstāde Ķīpsalas keramikas izstāžu zālē
1986.gads Izstāde Turaidā novadpētniecības muzejā kopā ar M.Limkati un E.Zvaguli
1985.gads Izstāde Planetārijā, Rīga
1982.gads Gustava Šķiltera memoriālajā muzejā, Rīga
1976.gads Aizrobežu mākslas muzejā Velvēs, Rīga

Simpoziji
1975.gads Piedalās Starptautiskajā keramiķu simpozijā Viļņā, Lietuva

Publikācijas
Podnieka Ēvalda Vasiļevska keramika // Kataloga ievads, 1990.gads Kā rūdījās māls // Literatūra un Māksla, 1987., #42
Vai keramika zaudē lietišķumu? // Latviešu lietišķā māksla, 1987, sastādīja Brigita Straume
Sveicam Artu Dumpi // Literatūra un Māksla, 1983., #20 Spēku summa // Māksla, 1982., #1
Recenzija V.Kučinskas grāmatai ,,Mākslas keramika Latvijā 1960-1980", Rīga, Zinātne 1982., #4
Ceļa maizei - tautas māksla // Karogs, 1982., #4

Darba pieredze
Vairākus gadus aktīvi darbojusies Latvijas MS valdes un prezidija darbā, Kultūra ministrijas ekspertu komisijā, dažādās mākslas padomēs un izstāžu noformēšanās
1999.-2002.gads b/o ,,Ķīpsalas keramika" prezidente
1993.-1996.gads b/o ,,Ķīpsalas keramika" prezidente
1977.-1987.gads MS keramiķu sekcijas priekšsēdētāja

 

Silvija SmidkenaBorn
10.01.1935. in Riga, Latvia

Education
1954-1960 Latvian Academy of Arts in Riga, Department of Ceramics Master class of
Prof. Georgs Kruglovs and ceramics artist Margarita Melnalksne
1949-1954 Rigs school of Applied Arts and Crafts, Department of Ceramics

Memberships
Since 1960 Member of Artists Union of Latvia Section of Applied Arts

Awards
1988 Title of Honored Artist of Latvia
1978 Prix de l'Association Vallaurienne d'Organisation cultrelle et artistique 7( International Exhibition of ceramics, Vallauris, France
1974 Diploma and medal for the Best Exhibit of the Year. Award from the Artists Union of Latvia
1973 Second prize at the International Exhibition of Ceramics in Gdansk, Poland
1962 Silver medal at the 3rd International Exhibition of Ceramics in Prague, Czechoslovakia

Exhibitions
2004 Gallery "Bonhan" exhibition of Kipsalas Ceramics "Ceramic is again in fashion"
2004 St. Peters church, The 80 anniversary of Department of Ceramics in Latvian Academy of Arts
2003 Gallery "XO", Riga, "Rendezvous II" together with Arta Dumpe and Gunars Krollis
1988 Arts Exhibition of the Baltic States Tallinn, Estonia
1982 Quadrennial of the East European (socialist) countries Erfurt, East Germany
1978 International Exhibition of Ceramics in Nagoya, Japan
1973, 1979 International exhibitions - competitions of Ceramics in Poland
1970, 1978, 1980, 1982 International exhibitions - competitions in Vallauris, France
1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 International exhibitions - competitions in France and Italy
1964-1984 Collaboration with ceramic Leons Lukso (1930-1984), Silvija Smidkena's husband
Since 1958 Exhibitions of ceramics in Latvia and overseas

One-person exhibitions
2005 Gallery of the Museum of Applied Arts "ApsTda" exhibition "The Decay of Ornament"
1999 Gallery "Maksla Mode", Riga
1997 Gustavs Skilters Memorial museum in Riga. Together with Arta Dumpe (sculptress) and Gunars Krollis (painter), Art Days "Rendezvous", Riga
1993 Museum of Regional Studies at Dole, Latvia
1990 Kipsalas Ceramics, Riga
1986 Turaida Castle in Sigulda, Latvia. Together with ceramic artists Mara Linkaite and Edlte Zvagule
1985 Planetarium, Riga
1982 Gustavs Skilters Memorial museum in Riga 1976 Museum of Foreigan Arts, Riga

Symposium
1974 2nd International symposium of ceramics in Vilnius, Lithuania

Publications
- Potter Evalds Vasilevskis and his ceramics. Introduction in the catalogue, 1999
- Hardening of Clay/Newspaper "Literatura un Maksla", 1987 #42
- Is Ceramics losing its functional application?/An article in the book "Latvian Applied Arts", 1987
- Congratulations to Arta Dumpe, sculptress. Newspaper "Literatura un Maksla", 1983 #20
- Strength/Magazine "Meksla", 1982 # 1
- Review on book "Ceramic Art in Latvia 1960-1980" by Veronika Kucinska, Riga, Zinatne, 1982 Magazine "Maksla", 1982 #4
- Traditional folk pottery/Magazine "Karogs", 1982 #4

Work experience
Member of Art Experts Commission at Ministry of Culture of Latvia
1977-1987 Board member of Artists Union of Latvia, arts officer and organizer
1993-1996 President of non-profit ceramics society "Kipsalas Ceramics"
1977-1987 Chairman of Latvian Ceramic Artists Association

Languages
Latvian, Russian, English
Atpakaļ | Back