Āris Segliņš
svitra.gif (72 bytes) 

Āra Segliņa dizainu traukiem un citiem dekoratīviem priekšmetiem raksturo tīra forma, lakoniska krāsa, niansēti smalka faktūra. Tie labi iederas modernā interjerā un lieliski sadzīvo ar sintētiskiem materiāliem, atraktīvs formas ziņā, lieliski spēj atzīvināt biroju vēsi bezkaislīgo interjeru.

Pase: LA 0807709
Kods: 160157-11021
Dzimšanas dati: 1957. gada 16. Janvārī, Rīgā, latvietis
Adrese: Meža prospekts 15-8, Ogre lv-5001, Latvija
Telefons: 50-23302
Izglītība: 1982-1987 Latvijas mākslas akadēmija dizaina katedra
Profesionālās organizācijas: no 1989 atvijas mākslinieku savienība

Izstādes:
Piedalās kopš 1984. gada
Personālās:
1999 Rīga
1996 Zviedrija
1990 Ogre, Latvija
Grupu izstādes:
1984-1998 Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā
Žūrētās izstādes:
2000 "Eiropas uguns", Liege, Beļģija
1999 Starptautiska keramikas izstāde "Tējkanna" Ville de Corouge, Šveice
Kolekcijas:
"Civic" mākslas galerija, Paņeveži, Lietuva
Privāti: Zviedrija, Holande, Islande, Vācija, Izraēla
Godalgas:
1987 galvenā balva "Dizains un dzīve", Rīga
Simpoziji:
1996 Pirmais starptautiskais keramikas simpozijs Zvārtavas pilī
1991 3. Starptautiskais keramikas simpozijs, Paņeveži, Lietuva
1989-1990 Starptautiskais keramikas simpozijs, Dzintari, Latvija

 

Aris Seglins
svitra.gif (72 bytes)

A clear form, laconic color, and delicate texture are characteristic of design vessels and other ornamental objects made by Aris Seglins. They fit in modern interiors and get on with synthetic materials very well, they possess attractive forms and can bring in life in the cold and passionless interiors of the offices.

Passport: LA0807709
Code: 160157-11021
Date and place of birth: January 16,1957 Riga, Latvia
Address: Meza prospekts 15-8, Ogre LV-5001, Latvia
Phone: 50-23302
Education: 1982-1987 - Latvian Art Academy, Department of Design
Memberships: Since 1989, the Latvian Artists Union

Exhibitions since 1984:
Solo:
1999 Riga, Latvia
1996 Sweden
1990 Ogre, Latvia
Group:
1984-1998 Latvia, Lithuania, Russia, Germany
Jury contests:
2000 "Euro Fire" in land of Liege, Belgium
1999 Prix de Ville de Carouge, concours international ceramique "La Therere Ceramique"
Collections:
Art gallery "Civic", Panevezys, Lithuania
Private:
Sweden, the Netherlands, Iceland, Germany, Israel
Awards:
1987 grand prix "Design and Life", Riga, Latvia
Symposiums:
1996 1st international symposium of ceramics, Zvartava, Latvia
1991 3rd International symposium of ceramics, Panevezys, Lithuania
1989-1990 International symposium of ceramics, Dzintari, Latvia