MARUTA RAUDE
svitra.gif (72 bytes)

e-pasts: raudis@tvnet.lv

Dzimšanas dati
1965. gada 7. oktobrī Varakļānos, Madonas rajonā

Izglītība
1996 - 2000 Latvijas Mākslas Akadēmija, Mākslas Maģistra grāds
1986 - 1992 Latvijas Mākslas Akadēmija, Dizaina grafikas nodaļa, Bakalaura grāds
1980 - 1985 Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskola

Biedrības
1998 Latvijas Mākslinieku Savienība
1992 Latvijas Jauno Mākslinieku Apvienība

Pieredze
1999 Trešais Starptautiskais Porcelāna Apgleznošanas simpozijs Zvārtavā
1993, 1994 Pirmais un Otrais Baltijas Valstu Porcelāna Apgleznošanas simpozijs Dzintaru Radošajā Namā

Personālizstādes
2000 “Kāds salika visu pa plauktiņiem” I.Veihertes galerijā kopā ar Indru Sproģi
1998 “Vēl Vieni Dārzi”, Agijas Sūnas galerija “Melnais Balodis”
1997 “Visādi Dārzi”, salons “Telpa” Daugavpilī
1994 “Kūka, kafejnīcā zagtās krūzītes un vīna krēsli” kopā ar Arni Stasaiti, galerija “Kolonna”, Rīgā

Grupu izstādes
2000 Tallinas lietišķās mākslas trienāle, Tallina, Igaunija
2000 Latviešu profesionālā dekoratīvi lietišķā māksla. Izstāde “Deviņdesmitie” Dekoratīvi Lietišķās Mākslas muzejā
2000 “Ainavas laboratorija”, brīvdabas mākslas objektu un iekštelpu instalāciju izstāde, Pedvāle
2000 Millenium Platter Exhibition, Ceramic Art Gallery, Sidneja, Austrālija
1999 The Plate Show, Collins galerija, Glasgova, Lielbritānija
1998, 1999 Izstāde Rīgai-800, Izcelsme (instalācijas), Sieviete-Pilsēta (zīmējumi), Tilti (instalācijas)
1998 Otrā Vislatviešu Mākslas izstāde, Lietišķās Mākslas izstāde, Lietišķās Mākslas Muzejs
1995, 1996, 1997 Lietišķās Mākslas izstādes, izstāžu zāle “Arsenāls”
1991 Studentu darbu izstāde Brēmenē, Vācijā

Godalgas
1998 Izstāde Rīgai-800, Izcelsme (instalācijas)


MARUTA RAUDE

svitra.gif (72 bytes)
e-mail: raudis@tvnet.lv

Born October 7, 1965 Varaklani, Madona reg., Latvia

Education
1996-2000 Art Academy Of Latvia, MA Degree
1986 - 1992 Art Academy Of Latvia, Graphic Design Department, BA Degree
1980 - 1985 Rezekne Secondary School of Art

Membership
1998 Artists Union of Latvia
1992 Young Artists Union of Latvia

Experiences
1999 The Third International Porcelain Painting Symposium In Zvartava, Latvia
1994 The Second Baltic States Porcelain Painting Symposium, Dzintari, Latvia
1993 The First Baltic States Porcelain Painting Symposium, Dzintari, Latvia

Solo Exhibitions
2000 “Someone put the things in order”, Ivonna Veiherte gallery, Riga (together with Indra Sproge)
1998 Another Gardens, Agija Suna Gallery “Melnais Balodis”, Riga
1997 Various Gardens, Salon “Telpa” Daugavpils, Latvia
1994 Cake, Cups Stolen from Cafeteria and Wine Chairs, Gallery “Kolonna”, Riga

Group Exhibitions
2000 Tallinn Applied Art Trieninal, Tallinn, Estonia
2000 Landscape Lab, Installations in Pedvale, Latvia
2000 Nineties, Exhibition of Latvian Decorative and Applied Art, Applied Art Museum, Riga
2000 Millenium Platter Exhibition, Ceramic Art Gallery, Sidney, Australia
1999 The Plate Show, Collins Gallery, Glasgow, UK
1999 Exhibition Riga-800, The Bridge (Objects, Installations)
1998 Exhibition Riga-800, Genesis (Objects, Installations)
1998 Exhibition Riga-800, Woman in the City (Graphic Art)
1998 Second All-Latvian Art Show, Applied Art Museum, Riga
1995, 1996, 1997 Annual Exhibitions of Applied Art at Arsenals Exhibition Hall, Riga
1992 Painted Porcelain, Textile And Fashion, Maybe… Trio Exhibition at The Gallery “Jana Seta”, Riga
1991 Exhibition of Students Works in Bremen, Germany

Prizes
1998 Exibition Riga-800, Genesis (Objects, Installations)