Pēteris Martinsons
svitra.gif (72 bytes)


Dzimis 1931. 28. janvārī, Daugavpilī, Latvijā.
Profesionālā izglītība: 1951-1957 Latvijas Valsts universitāte, Arhitektūras fakultāte.
Nodarbošanās: Latvijas Mākslas akadēmija, profesors.
Darbība profesionālās organizācijās: 1961- Latvijas Arhitektu savienība. 1968- Latvijas Mākslinieku savienība, 1971- Starptautiskā Keramikas akadēmija, Ženēva, Šveice.
Izstādes:
personālās - 1971, 1972 - Latvija, Lietuva, Igaunija; 1981, 1982 -Latvija, Igaunija, Krievija; 1986 - Ukraina; 1987 - Latvija, Igaunija 1994 - Latvija, Somija, ASV - 1995, Latvija - 1999 ;
Grupu izstādes no 1969 - Itālija, Francija, Polija, Vācija, ASV, Latvija, Lietuva, Igaunija.
Balvas: 1972, 1975, 1976 Zelta medaļa Faencā,Itālijā, 1973 2.prēmija Gdaņskā, Polijā, 1976 Polijas būvmateriālu ministrijas prēmija un Zelta medaļa Sopotā, Polija, 1980 prēmija Faencā, Itālija, 1992 Bronzas medaļa, Mino, Japāna
Darbi kolekcijās: Latvijas Mākslas fonds, Dekoratīvi Lietišķās mākslas muzejs, Rīga, Latvija, Krievijas mākslas fonds, Ariana muzejs Šveicē, privātkolekcijā Japānā.Peteris Martinsons
svitra.gif (72 bytes)

Date and place of birth: January 28, 1931, Daugavpils, Latvia.

Education: 1951 - 1957 Latvian State University. Architect, Riga, Latvia.
Employment: Latvian Art Academy, professor.
Professional membership: 1961 Latvian Architects Union 1968 Latvian Artists Union 1971, Academie International de la Ceramique, Geneva, Switzerland.
Exhibitions:
Solo: 1971, 1972 - Latvia, Lithuania, Estonia; 1981, 1982 - Latvia, Estonia, Russia; 1986 - Ukraine;
1987 - Latvia, Estonia; 1994 - Latvia, Finland; jury contests: 1969 and till the present - Italy, France, Poland, Germany, and the United States;
group: 1969 and till the present -Latvia, Lithuania, Estonia.
Awards: 1972, 1975, 1976 - Gold Medal, Faenza, Italy; 1973 - 2nd Prize, Gdansk, Poland;
1976 - Special Prize of the Polish Ministry of Building Materials, and Gold Medal, Sopot, Poland;
1980 - Purchase Prize, Faenza, Italy; 1992 - Bronze Award, Mino, Japan.
His works are on display in the collections of the Latvian Art Fund, Museum of Decorative Applied Arts, Riga; Russian Art Fund; Ariana Museum, Switzerland; in France, Japan; and numerous private collections.