Buras kalnos. 1997
The Sails on the Mountains. 1997