Dainis Lesiņšsvitra.gif (72 bytes)

Dzimis 1962.gada 31. oktobrī Jēkabpils rajonā.
Dzīvo Strīķu ielā 12-48, Saldū.
Profesionālā izglītība – Latvijas Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļa (1989). Mākslas maģistra grāds (1998).
No 1995. gada Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Strādā Latvijas Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļā, lektors.
Sarīkojis vairākas personālizstādes Latvijā: izstāde “Keramika un ziedi” Rīgā (1986), izstāde Kuldīgā (1995), izstāde “Tornis” mākslas galerijā “Laiva” Rīgā (1995). Piedalījies grupu izstādēs: izstāde “Ārons”, Latvjā (1985), XI LMS Lietišķās mākslas izstāde Rīgā (1987), keramikas izstāde “Pods” Rīgā (1988), VII Dizaina izstāde Rīgā (1988), Mākslas izstāde Rīgā (1989), Latvijas mākslas izstāde Viļņā, Lietuvā (1989), Keramikas izstāde Rīgā (1990), Lietišķās mākslas izstāde Rīgā (1993), Baltijas valstu Mākslas izstāde Somijā (1994), Lietišķās mākslas izstāde Saldū, Latvijā (1995), LMA profesoru darbu izstāde galerijā “Māksla” Rīgā (1996), Keramikas izstāde Saldū, Latvijā (1997), novada Mākslas izstāde Saldū, Latvijā (1998).
Strādājis Porcelāna rūpnīcā Polijā (1989). Piedalījies keramikas simpozijā “Roja-Raku I” (1997), starptautiskajā keramikas simpozijā “Roja-Raku II” (1998).


Dainis Lesinssvitra.gif (72 bytes)

Born on October 31, 1962.
Address: Striku iela 12-48, Saldus, Latvia.
Professional training - Latvian Academy of Arts, Applied Arts Department (1989). Master of Arts (1998).
Member of the Latvian Artists' Union since 1995. Lecturer at the Latvian Academy of Arts, Applied Arts Department.
Several solo shows in Latvia: exhibitions "Ceramics and Flowers" in Riga (1986), Kuldiga, Latvia (1995), "Tower" at the gallery "Laiva" in Riga (1995).
Participation in jury and group exhibitions: "Aron", Latvia (1985), 11th Applied Arts Exhibition of Latvian Artist's Union, Riga (1987), ceramics exhibition "Pot", Riga (1988), 7th Exhibition of Design, Riga (1988), Art Exhibition, Riga (1989), Latvian Art Exhibition, Vilnius, Lithuania (1989), Ceramics Exhibition, Riga (1990), Applied Arts Exhibition, Riga (1993), Baltic States Artists Exhibition, Finland (1994), Applied Arts Exhibition, Saldus, Latvia (1995), the professors of Latvian Academy of Arts exhibition, art gallery "Maksla", Riga (1996), Exhibition of Ceramics, Saldus, Latvia (1997), regional artists exhibition, Saldus, Latvia (1998).
Participation in the porcelain factory workshop in Poland (1989), ceramics symposium "Roja-Raku I" (1997) and international ceramics symposium "Roja-Raku II" (1998).