Skaidrīte Cihovska

svitra.gif (72 bytes)

Dzimusi 1937.gada 6. februārī, Skrundā, Latvijā.
Dzīvo Eizenšteina ielā 51-35, Rīgā, LV 1079, tālr.: 538208
Profesionālā izglītība – Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola (1957), Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļa (1964).
Izstādēs piedalās no 1958. gada. No 1969. gada Latvijas Mākslinieku savienības biedre, sāk strādāt keramikas darbnīcā “Ķīpsala”.
Sarīkojusi vairākas personālizstādes Latvijā: Rīgā, Skrundā, Kuldīgā, Ventspilī (1978), Šķiltera memoriālajā muzejā Rīgā (1980), Siguldas muzejā, Skrundā (1981), Rīgā (1997, 1991). Piedalījusies grupu izstādēs Skrundā (1970), Ķīpsalas izstāžu zālē Rīgā (1980), Tallinā(1986).
Darbi eksponēti Vācijā, Italijā (Faencā), Polijā (Ščecinā atzinības medaļa), Dānijā, ASV, Somijā, Čehoslovākijā, Krievijā. 1990. gadā strādā keramikas darbnīcā Šiklošā, Ungārijā. 1994. gadā piedalījusies Baltijas valstu Keramikas festivālā Ālandās.

Skaidrite Cihovska

svitra.gif (72 bytes)

Born on February 6, 1937, in Skrunda, Latvia.
Address: Eizensteina iela 51-35, Riga, LV 1079, Latvia, tel.: 538208
Professional training - Riga Secondary School of Applied Arts (1957), Latvian Academy of Arts, Ceramics Department (1964).
Contributor to exhibitions since 1958. Member of the Latvian Artists' Union since 1969. Employment at the ceramic workshop "Kipsala".
Several solo shows in Latvia: in Riga, Skrunda, Kuldiga, Ventspils (1978), in the Skilter's Memorial Museum in Riga (1980), the Museum of Sigulda, Skrunda (1984), in Riga (1991, 1997). Group exhibitions in Skrunda (1970), the exhibition hall "Kipsala" in Riga (1980), in Tallinn (1986).
Her works were exhibited in Germany, Faenza in Italy, in Poland (the Medal of Recognition in Poland), Denmark, the U.S.A., Finland, Russia. Participation in the International Ceramics Seminar in Siklos (Hungary, 1990) and Ars Baltica Ceramics Festival in Aland.