Inese Brants
svitra.gif (72 bytes)
Dzimusi 1954.gada 14. jūnijā, Rīgā, Latvijā.
Darbnīca Meža prospektā 26-3, Rīgā, LV 1014, tālr. 7518989.
Profesionālā izglītība – Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola, Keramikas nodaļa (1973), Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļa (1978), Humānitāro zinātņu Mākslas maģistrs vizuāli plastiskajā mākslā (2004).
No 1989. gada Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Strādā Rīgas Ziemeļu rajona Bērnu un jauniešu jaunrades centrā “Laimīte” par Porcelāna apgleznošanas studijas vadītāju. Vada Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras studentu porcelāna apgleznošanas prakses nodarbības (1995 - 2000).

Izstādēs piedalās kopš 1997. gada.

Sarīkojusi vairākas personālizstādes Rīgā (1987, 1988, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004).

Piedalījusies žūrētās izstādēs: 2. triennāle "Ziedu vāzes" , Horvātija (2005), Starptautiskais keramikas konkurss, Šveice (2005), Starptautiskais mākslas simpozijs "Dialogs 2005", Zvārtava, Latvija, , Starptautiskais majolikas simpozijs "Glazūru vētra", Tallina, Igaunija (2003), Starptautiskā Tallinas lietišķās mākslas triennāle, Igaunija (2003),
Starptautiskā Porcelāna simpozija iztāde "Cita veida porcelāns", Valbžiha, Polija 2002, Millenium mākslas kolekcija "2000 veidi kā es mīlu šo zemi", Nīderlande, "Šķīvju parāde", Collins galerija, Glasgova, Skotija, Pasaules mākslas un amatniecības konkurss - izstāde, Kanazava, Japāna (2000, 1999), Latviešu mākslas izstāde, Eidfjorda, Norvēģija, (1999), Latvijas Mūsdienu mākslas izstāde Strasbūrā un Parīzē (1997-1998), ikgadējās Latvijas Lietišķās mākslas izstādes (1987-1997, 2000), Baltijas-Skandināvu dizaina un lietišķās mākslas izstāde “From Dreams to Reality” (1993-1994), Baltijas valstu Lietišķās mākslas triennāles (1991, 1994).

No 1999. gada vada Porcelāna apgleznošanas simpozijus MS Kultūras un mākslas centrā Zvārtavā.
Vadījusi Baltijas valstu Porcelāna apgleznošanas simpozijus (1993, 1994, 1999), Latvijas Porcelāna apgleznošanas simpoziju (1989, 2000) Dzintaros, Jūrmalā. Piedalījusies starptautiskajos Kaula porcelāna simpozijos Kauņā (1991, 1993, 1996, 1997), straptautiskajos Keramikas simpozijos Dzintaros (1989, 1990, 1991), Paņevežos(1994), Zvārtavas pilī (1998).
Piedalījusies starptautautiskos porcelāna, porcelāna apgleznošanas un keramikas simpozijos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā.

Darbi kolekcijās
Darbi atrodas Latvijas Lietišķās mākslas muzeja, Jūrmalas Vēstures muzeja, Latvijas Mākslinieku savienībasRīgas Vēsture un kuģniecības muzeja, Rīgas Porcelāna muzeja kolekcijās, M. Žilinska Mākslas galerijas kolekcijā Kauņā, mākslas galerijas “Civic” kolekcijā Paņevežos, Lietuvā un privātkolekcijās Anglijā, ASV, Austrālijā, Kanādā, Krievijā, Norvēģijā, Vācijā, Ukrainā.

Publikācijas
Steve Mattison. The complete potter. The complete reference to tools, materials and techniques for all potters and ceramists. Barron's educational series. 2003. London, 2 attēli,
Imants Klīdzējs, Pēteris Apinis. "100 Latvijas keramiķi". SIA Nacionālais apgāds. 2002., 76.lpp.,
Paul Scott. Painted Clay. Graphic arts and the ceramic surface. A&C Black. London. 2001, 54.lpp.,
Paul Scott, Laura Hamilton. The Plate Show. The Scotish Arts Council. 2000. Collins Art Gallery,
Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1. sējums. Latvijas enciklopēdija, Rīga, 1995., 79. lpp., 100. attēls,
Atklātņu komplekts "Latvijas mūsdienu porcelāns". Rīgas Porcelāna muzejs. 2003.


Apbalvojumi

Galvenā prēmija
Rīgas Domes konkursizstādē "Rīgai 800" par darbu "Tilts" (1999),
Rab municipalitātes balva starptautiskā keramikas izstādē Horvātijā (2002),
Rūdolfa Voldemāra Vītola prēmija Latvijas miniatūrdarbu izstādē Valmierā (2002).


Inese Brants
svitra.gif (72 bytes)

Born on June 14, 1954, in Riga, Latvia.
Address: Meza prospekts 26-3, Riga, LV 1014, Latvia, phone: +371 7518053.
Professional training - Riga Secondary School of Applied Arts (1973), Latvian Academy of Arts, Ceramics Department (1978).
Member of Latvian Artists' Union since 1989. Employment at the Riga Children's and Youth's Center of Creation "Laimite", head of the Porcelain Painting Studio. 1995
- 2000, lecturer in Latvian Academy of Arts, Ceramics Department, porcelain painting.

Contributor to exhibitions since 1977. Several solo shows in Riga, Latvia (1987, 1988, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004).
Group exhibitions in Latvia, Lithuania, Estonia (1987-2002).
Participation in juried exhibitions: : 2nd Triennial of Flower Vases, Croatia (2005), International ceramics competition A Bud Vase City of Carouge, Switzerland (2005), International art symposium Dialogue 2005, Zvartava, Latvia, , International majolica painting symposium Glaze Storm, Tallinn, Estonia (2003), International Tallinn Applied Art Triennial, Estonia (2003), International Symposium exhibition "Porcelain Another Way" (2002),
Wolbrzyk, Poland, Latvian Art Exhibition, Eidfjord, Norway (1998, 2000, 2001), group exhibition - Wolbrzyk, Poland, Millennium Art Collection - "2000 Reasons to Love the Earth", the Netherlands (2000), World Competition of Arts & Crafts, Kanazawa, Japan (1999), " Plate Show", Collins Gallery, Glasgow, United Kingdom (1999), Latvian Contemporary Art Exhibition in Barcelona, Spain (1998)), Latvian Contemporary Art Exhibition, Strasbourg and Paris (1997-1998), Latvian Annual Exhibitions of Applied Arts, Riga, Latvia (1987-1997), Baltic-Scandinavian Design and Craft Exhibition "From Dreams to Reality", Tallinn, Vilnius, Riga, Helsinki (1993-1994), Baltic States Triennial of Applied Arts (1991, 1994).

Since 1999 a Chairwoman of the Porcelain Painting Symposiums at Culture and Art Center of Latvian Artists' Union at Zvartava.
Chairwoman of the Porcelain Painting Symposium of Baltic States (1993, 1994, 1999), chairwoman of the Porcelain Painting Symposium of Latvian Artists (1989, 2000). Participation in the International Bone Porcelain Symposium in Kaunas, Lithuania (1991, 1993, 1996, 1997), international ceramics symposiums in Dzintari, Latvia (1989, 1990, 1991), Panevezys, Lithuania (1994), Zvartava Castle, Latvia (1998).

Collections
Her works are to be found in the collections of Latvian Applied Art Museum, Latvian Artists' Union Foundation in Riga, Latvia, Riga Porcelain Museum, Latvia, Zilinskis Art Museum in Kaunas, Lithuania, Art Gallery "Civic" in Panevezys, Lithuania as well as in private collections in Great Britain, the United States, Canada, Australia, Norway, Russia, Germany, Ukraine.

Publications
Steve Mattison. The complete potter. The complete reference to tools, materials and techniques for all potters and ceramists. Barron's educational series. 2003. London,
Imants Klidzejs, Peteris Apinis. 100 Ceramists of Latvia. SIA Nacionalais Apgads. 2002. Riga, p. 76,
Paul Scott. Painted Clay. Graphic arts and the ceramic surface. A&C Black. London. 2001,
p.54,
Paul Scott, Laura Hamilton. The Plate Show. The Scotish Arts Council. 2000. Collins Art Gallery.

Awards
Grand Prix of the Riga City Council at the exhibition "Riga 800" (1999),
Ceramic Trophy Cup, prize "Rab" by Rab municipality, Croatia
(2002),
Rudolf Voldemars Viītols prize at the Latvian Miniature Art Exhibition (Valmiera, 2002).