Vientuļa sieviete. 1998. Porcelāns, viesglazūras gleznojums. Dz.gif (48 bytes) 25 cm
Alone Woman. 1998. Porcelain, overglaze painting. Dz.gif (48 bytes) 25 cm