Antra Ivdra

"Kustības turpinājums", 45 x 55 cm, a. e., 2003. g.

atpakaļ