Saulrieta motīvs, 75 x 130 cm, a. e., 2001
atpakaļ