DZIMIS
1950 - Zviedrijā, Koping, latvietis.
Dzīvo Stokholmā un Rīga.
Pirms tam 7 gadus dzīvojis Londonā.

          IZGLĪTĪBA
Privātstudijas Anglijā, Itālijā un Zviedrijā.
Sabiedriskās studijas, University College Orebro,
Zviedrijas grafikas kursi
Ekelund & Zetterman, Akmeņkaļu darbnīca, Zviedrija
Mākslas vēsture, Uppsalas Universitāte, Zviedrija
Antīkā māksla un vēsture, Zviedrija.

          GRUPU IZSTĀDES
1978,- 80,- 89,- 90,- 91 /žūrijas izvēle/Vesteros Makslas muzejs, Zviedrija
1979 - Woodstock Gallery, Londona
1980 - 81 Centaur Gallery, Londona
1982 - Ripe S. Genesio, Itālija
1984 - 85 Farmek,Vesteros, Zviedrija
1986 - Koping Hospital, Zviedrija
1989 - Gallery Gallax, Stokholma, Zviedrija
1992 - Gallery Capella grand, Vesteros, Zviedrija
1994 - Instalacija Baznica, Koping, Zviedrija
1994 - Gallery 3, Orebro, Zviedrija
1995 - Ekeby Qvarn /Eventa 2/ Uppsala, Zviedrija
1996 - Ekeby Qvarn /Eventa 3/ Uppsala, Zviedrija
1996 - Bez robežām, Koping, Zviedrija
1997 - Galerija Daugava, Rīga, Latvija
1998 - Otra starptautiska mūsdienu Mākslas izstāde Rīga, Latvija
1998 - Galerija Centrs, Rīga, Latvija
1999 - Galerija A. Suns, Rīga, Latvija

          PERSONĀLIZSTĀDES
1982 - Izstāžu zāle, Koping, Zviedrija
1986 - Izstāžu zāle, Kungsor, Zviedrija
1986 - University Colege, Uppsala, Zviedrija
1989 - Gallery Luciano, Uppsala, Zviedrija
1990 - Forum Globen, Koping, Zviedrija
1995 - Valskog, Zviedrija
1996 - Ekeby Qvarn, Uppsala,Zviedrija
1996 - Izstāžu zāle, Koping, Zviedrija
1998 - Sorby Gard, Valskog, Zviedrija
2000 - I.Veihertes Galerija, Rīga, Latvija

          PUBLISKI DARBI
1981 - "Divas sievietes" Kolsva Library, Sweden
1983 - "Divided", Nibble School, Koping, Zviedrija
1983 - "Māte un bērns", Furan service home, Kungsor
1983 - 84 "Arka", monuments, galvenā skverā, Kungsor, Zviedrija
1990 - "Āfrika" Civic Centre, Koping, Zviedrija
1997 - "Satikšanās & sķiršanās", monuments, Koping
1997 - "Vēja skulptūra", Oland, Zviedrija
1997 - "Laivas", Verensbanka, Rīga, Latvija
1998 - "Galva ar taurinu", Latvijas Makslas Muzejs

          P.S.
A. P. Zariņa darbus var atrast privātas kolekcijās visā pasaulē, it īpaši Francijā,
Anglijā, Itālijā, Austrālijā, Latvijā un Zviedrijā.
Viņš ieguvis V. Valdmaņa stipendiju māksliniekiem 1990,-91 un -92.
1996. gadā - Koping pilsētas kultūras stipendiju.
1997. un 1998. gadā viņš strādāja kopā ar Latvijas
arhitektu un piedalījās konkursā par Latvijas   
okupācijas pieminekļa projektu.

A. P. Zariņš ir Latvijas Mākslinieku savienība, kā arī Tēlnieku Centra grupas biedrs.

          ADRESE
Atis P.Zarins
Vedevagslingan 32
124 74 Bandhagen
Sweden
Tel/fax 46 8 994128

Riga, LV 1001
Terbatas iela 93/95-40
tel/fax 371 7312729

          BACKGROUND
Born in Koping, Sweden 1950 but is of Latvian origin.
Lives in Stockholm and Riga.
Previously lived in London for seven years.

          EDUCATION
Private tutors in England, Italy and Sweden.
Social studies, University College in Orebro, Sweden Graphic Course
Ekelund & Zetterman, Stone masonry, Sweden
Art history, Uppsala University, Sweden
Antiquity, Uppsala University, Sweden

          GROUP EXHIB
1978, - 80, - 89, - 90, - 91 (Jury selection) The Museum of Arts in Vasteras, Sweden.
1979 - Woodstock Gallery, London
1980 - 81 Centaur Gallery, London
1982 - Ripe S. Genesio, Italy
1984 - 85 Farmek, Vasteras, Sweden
1986 - Koping Hospital, Sweden
1989 - Gallery Galax, Stockholm, Sweden
1992 - Gallery Capella grand, Vasteras, Sweden
1994 - Installation in Church, Koping, Sweden
1994 - Gallery 3, Orebro, Sweden
1995 - Ekeby Qvam (Eventa 2), Uppsala, Sweden
1996 - Ekeby Qvam (Eventa 3), Uppsala, Sweden
1996 - Without borders, Koping, Sweden
1997 - Gallery Daugava, Riga, Latvia
1998 - Second International exhibition of Contemp. Arts, Riga, Latvia
1998 - Gallery Centre, Riga, Latvia
1999 - Gallery A. Suns, Riga, Latvia
2000 - The Latvian Triennial of Art Medals

          ONE MAN SHOWS
1982 - Exhibition hall, Koping, Sweden
1986 - Exhibition hall, Kungsor, Sweden
1986 - University College, Uppsala, Sweden
1989 - Gallery Luciano, Uppsala, Sweden
1990 - Forum Globen, Koping, Sweden
1995 - Valskog, Sweden
1996 - Ekeby Qvarn, Uppsala, Sweden
1996 - Exhibition hall, Koping, Sweden
1998 - Sorby Gard, Valskog, Sweden

          PUBLIC PIECES
1981 - "Two women", Kolsva Library, Sweden
1983 - "Divided", Nibble School, Koping, Sweden
1983 - "Mother & Child", Furan service home,Kungsor, Sweden
1983 - 84 "The Arch" monumental, main square, Kungsor, Sweden
1990 - "Africa" Civic Centre, Koping, Sweden
1997 - "Meeting & Farewell" monumental, Koping, Sweden
1997 - "Wind Sculpture", Oland, Sweden
1997 - "Boats" Verein Bank, Riga, Latvia
1998 - "Figure with Butterfly", The Latvian Museum of Arts, Riga, Latvia

          MTSC
Zarins works can be found in private collections around the world. E.g France,
England, Italy, Australia, Latvia and in Sweden.
He received V. Valdmanas grant for Artists 1990, -91 and -92.
In 1996 The town of Kopings culture grant.
From the Swedish Institute, Traveling grants 1996 and 1997.
1997 and 1998 he worked closely with an Latvian architect colleague. They took
part in an competition for a monument over the occupation of Latvia.

Zarins is a member of the Latvian Union of Artists and also member of the
Sculptors Centre group in Riga.

"Zarins works with the formulation of what could be termed archetypal reminiscences from
different cultures. The movement in his conceptual world points inwards towards the sources
of human nature as well as outwards towards it's metaphysical and mythological forms"
          Christina Karlstam
          Art Critic
          UNT

          ADDRESS
Atis P-Zarins Vedevagslingan 32
124 74 Bandhagen
Sweden
Phone / fax:
+46 8 994128;

Tērbatas iela 93/95 40
LV 1001, Rīga
Latvija
7312729