Olita Nigule

Curriculum Vitae
Olita Nigule (dzimusi Rumba)

Dzimšanas dati:
1933. gada 14. oktobrī
Tukuma apriņķī, Jaunpils pag. “Staros”

Adrese: Tallinas iela 81-20, Rīga, LV-1009
Kontakttālrunis: 67294065, 22336292
Ģimenes stāvoklis: precējusies
Nacionalitāte un pilsonība: latviete, LR pilsone

Izglītība:
- 1961. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības nodaļu (diplomdarba vadītājs prof. K. Zemdega)
- 1954. gadā beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas tēlniecības nodaļu
- 1948. gadā beigusi Jaunpils septiņgadīgo pamatskolu

Darba pieredze:
- 1961-1993 pasniedzēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā
- Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1987. gada.
Darina monumentālos un dekoratīvos tēlniecības darbus, kā arī tēlniecības mazo formu darbus granītā un bronzā, piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs no 1963. gada..

Nozīmīgākie darbi:
- piemineklis gleznotājam Kārlim Hūnam Madlienas kapos (1973)
- piemineklis 1905. gada revolūcijas cīnītājiem Talsos (1981);
- piemineklis diriģentam – ērģelniekam Jānim Bētiņam Irlavā (1986);
- kapa piemineklis Bērenu dzimtai Irlavas kapos (1988)
- piemiņas akmens rakstniekam Jānim Akurāteram viņa dzimšanas vietā Ābeļu pag. “Jaunzemjos”(1989);
- kapa piemineklis “Balodis” Rīgā, 1 Meža kapos (1998);
- piemineklis Sarkanā terora upuriem Raunā (2000);
- parka skulptūra “Lauva”(2002);
- parka skulptūra “Kaķis”(2003);
- parka skulptūras “Apogi”(2004);

 

Olita Nigule

Curriculum Vitae
Olita Nigule (born Rumba)

Date and Place of Birth: 14 Oktober, 1933 Tukums region, Jaunpils village
Adress: Tallinas str. 81-20 Riga
Phone: (+371) 67294065, (+371) 22336292

Education:
1961 – Latvian State Academy of Arts’
Department of Sculpture (superviser of the diploma work prof. K. Zemdega)

Career:
1961-1993 – Lecturer at the Applied Arts Colledge
1993 – up to now – a free-lance sculptor

Artistic Activities:
- since 1987 member of the Latvian Artists Union
- since 1963 participation in exhibitions in Latvia and abroad

The Most Important Works:
- Monument to the victims of Red Terror in Rauna;
- Memorial to the writer J. Akuraters at the Abelu village;
- Monument to the conductor – organist J. Bētiņš in Irlava;
- Tombstone to the Berens family at the Irlava Cemetary
- Monument to the fighters of the revolution of 1905 in Talsi;
- Monument to the painter K. Huns at the Madliena Cemetary

O. Nigule works in the monumental and figurative sculpture, makets portraits, medals and small forms in bronze and granite.

Atpakaļ | Back