DZIMIS
1950 - Rīgā

          IZGLĪTĪBA
1983 - Latvijas Mākslas akadēmija, Tēlniecības nodaļa
1973 - Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola

           IZSTĀDES
Izstādēs piedalās kopš 1980.gada. Darbi izstādīti gan Latvijā, gan ārzemēs - Šveicē, Polijā, Vācijā

          KOLEKCIJAS
Latvijas muzeji

          PRIVĀTĀS KOLEKCIJAS
Latvija, Vācija

Genādijs Stepanovs galvenokārt veido āra skulptūras, dekoratīvās un mazās formās. Viņš ir arī portretu tēlnieks un monumentālu figurālo skulptūru autors. Genādijs Stepanovs ir izveidojis vairākas instalācijas. Viņš strādā arī kā restaurators. Viņa iecienītākie materiāli ir bronza, varš un tērauds.

          BORN

1950 - Riga

          EDUCATION
1983 - Latvian Academy of Arts, Department of Sculpture
1973 - Riga Secondary School of Applied Arts

          EXHIBITIONS
1980 - initial participation in exhibition of his work in Latvia and abroad - Switzerland, Poland, Germany.

           COLLECTIONS
Museums in Latvia

          PRIVATE COLLECTIONS
Latvia, Germany

Genadijs Stepanovs works mainly with sculpturing of freestanding figures, decorative and small forms.
He is also a portrait artist and the author of monumental figurative sculptures. Genadijs Stepanovs has created several installations. He works also as a restorer. His favoured materials are bronze, copper, steel.