"Piemineklis Klidzēju ģimenei" granīts
"Tombstone to the Klīdzeji Family" granite

Atpakaļ | Back