"Pilsētas zīme Grobiņā" granīts
"The City Sign of Grobiņa" granite

Atpakaļ | Back