Vija Ilze Dzintare

Dzimusi 1941. gada 23. jūnijā, Rīgā, latviete
E-pasts: vija.ilze@gmail.com
Tālrunis: 67362272, 29641961

Izglītība
1964. g. Absolvēta Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes angļu valodas nodaļa
1974. g. Absolvēta Latvijas Mākslas akadēmija, tēlniecības nodaļa

Mākslinieciskā darbība
No 1978. g. LMS biedre
No 1973. g. Piedalīšanās LMS, LTC un grupu izstādēs Latvijā un ārzemēs – Krievijā, Holandē, Itālijā, Vācijā, ASV, Ungārijā, Marokā, Polijā, Tunisijā, Austrijā, Norvēģijā, Beļģijā, Dānijā, Lietuvā.

Personālizstādes
2007.g. Rīgā, Melngalvju namā
2007.g. Ventspils Biznesa centrā
2003. g. Rīgā, Melngalvju namā
2002. g. Rīgā, Sv.Pētera baznīcā
2000. g. Z.Mauriņas muzejā Grobiņā
1998. g. Aizkrauklē, Kalnaziedos
1996. g. Daugavas muzejā Doles salā
1992. g. Jēkabpils muzejā
1992. g. Rīgā, Reiterna namā
1990. g. Limbažos
1989. g. Rīgā, Tēlnieku namā
No 1999. g. Medicīnas centrā ARK (katru gadu)

Simpoziji
2002., 2003., 2004.g. Latvijas Tēlnieku centra simpozijs “Rīgas akmens”;
2002., 2003., 2004.g. LTC mazo formu veidošanas un metālapstrādes simpozijs,
2003.g. 6. Eiropas akmens reljefu simpozijs Kaizeršteinbrukā Austrijā.

Darbi kolekcijās
LMS Mākslas fonda īpašumā 14 darbi;
Latvijas muzeju apvienības īpašumā 3 darbi;
Maskavas Mākslas fonda īpašumā 1 darbs;
ārzemēs privātās kolekcijās (ASV, Kanādā, Anglijā, Vācijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Beļģijā).

Ievērojamākie tēlniecības darbi:
“Gals un sākums” – skulpturāls tēls represēto piemiņas vietai Sv.Pētera baznīcā;
skulptūra “Vārti” Jēkabpilī pilsētas laukumā;
piemiņas komplekss O.Kalpakam Meirānu pagasta “Liepsalās”;
piemiņas akmeņi ar portretiem prof. J.Bergam un prof. J.Apsītim pie Vecauces pils,
pilsētas zīme pilsētas laukumā Grobiņā,
piemiņas zīme prof. P.Rizgam Cēsīs,
piemiņas akmens agronomam P.Kulitānam Gārsenē,
piemiņas akmens Tērbatas Universitātes rektoram F.Bideram Jēkabpils rajonā,
piemineklis akad. P.Gerkem Meža kapos,
Latvijas un Rīgas kapos veidoti un uzstādīti vairāk nekā 40 figurāli kapa pieminekļi.

Strādā monumentālajā un stājtēlniecībā, veido portretus, medaļas un mazās formas bronzā, granītā, marmorā, alumīnijā, dolomītā.

 

Vija Ilze Dzintare

Date and place of birth: 1941, Riga
E-mail: vija.ilze@gmail.com
Phone: +371 67362272, +371 9641961

Education
1964 Latvian State University, Faculty of History and Philology, English Department
1974 Latvian State Academy of Arts, Department of Sculpture

Artistic activities
Since 1978 Member of the Latvian Artists' Union
Since 1973 participation in exhibitions in Latvia and abroad
Since 1989 12 solo exhibitions in Latvia

The most important works
"The End and the Beginning"-memorial sculpture in St.Peter's Church
Monument to the Repressed in Prieļi
Sculpture “Gates” in Jēkabpils
Memorial complex to O.Kalpaks in Meirāni
The town sign – symbol in Grobiņa
Memorial stones to Prof. J.Bergs and Prof. J.Apsītis in Vecauce
More than 40 figural tombstones and memorial signs in Latvia

Collections
Sculptures are in the museums in Latvia, Moscow and in private collections abroad.

Works in monumental and figurative sculpture, makes monuments, portraits, medals and small forms.
Materials – bronze, stone, marble, aluminium, dolomite.

Atpakaļ | Back