Arta Dumpe

ARTAS DUMPES radošā biogrāfija
Dzimusi 1933.g. Talsos, 1960.g. beigusi Latvijas Mākslas Akadēmijas tēlniecības nodaļu, ir Latvijas Mākslinieku Savienības un Tēlnieku centra biedre

Monumentālā tēlniecība
Piemineklis Jānim Čakstem Jelgavā Brāļu kapi Lestenē
Diriģentu Jāņa Cimzes un Indriķa Zīles pieminekļi Valkā Brāļu kapi Valkā un Balvos Piemineklis Tukumā
Pieminekļi Rīgas Meža kapos 1991. gada neatkarības cīņās kritušajiem, Veltai Vilciņai, Gunāram Piesim, Antai Klintij un citiem dažādās vietās.

Starp daudzajiem portretiem ir Raiņa un Aspazijas skulptūra, diriģenta Edgara Toņa, aktrises Lilitas Bērziņas, mākslinieku Džemmas Skulmes, Ilmāra Blumberga un Leo Svempa, sportistu Valda Muižnieka un Skaidrītes Smildziņas, Rabindranata Tagores, Nikolaja Rēriha u.c. tēli

Personālizstādes
1997.g. Gustava Šķiltera muzejā Rīgā
1994.g. Galerijā "Rīga"
1987.g. Talsu novadpētniecības muzejā
1986.g. Gustava Šķiltera muzejā Rīgā
1983.g. Tukuma muzejā

Izstādes
Ir piedalījusies daudzās izstādēs Latvijā un ārzemēs - Maskavā, Sankt-Pēterburgā, Expo-69 Monreālā, Somijā, Zviedrijā, Holandē, Marokā un citur. Daudzi Artas Dumpes darbi atrodas Latvijas un ārzemju muzejos, kā arī dažādās privātkolekcijās.

Nozīmīgākās jaunākās izstādes
2006.g. Tēlniecības izstāde Rīga - Viļņa
1998.g. Otrā Vispārējā latviešu mākslas izstāde Aizrobežu mākslas muzejā
1993.g. "Karalis ir miris", Aizrobežu mākslas muzejā
1992.g. Starptautiskā tēlniecības kvadrenāle, Rīgā
1988.g. "Jubilejas krēsls", Rīgā

Tēlniecības simpoziji
2001.g. Koka skulptūru simpozijs Ventspilī
1998.g. Koka skulptūru simpozijs Liepājā
1997.g. Starptautiskais simpozijs Zvārtavas pilī
1995.g. Koka skulptūru plenērs Liepājā
1985.g. Koka skulptūru simpozijs Madonā

Apbalvojumi
2005.g. Ceturtās pakāpes Triju Zvaigžņu ordenis
2000.g. Piemiņas zīme par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvāri -augustā
1989.g. Latvijas Mākslinieku Savienības medaļa
1987.g. LPSR Kultūras ministrijas prēmija
1985.g. LPSR Valsts prēmija

Artas Dumpes darbībai ir veltītas divas grāmatas-katalogi: Arta Dumpe. Tēlniecība, Rīga, 1985, sastādītāja un teksta autore Gundega Cēbere; Arta Dumpe, Rīga, 2003, sastādītāja Baiba Guste.

Adrese: Ieriķu 66-206, Rīga LV-1084, tel. 67561156, e-mail: ivbulis@lanet.lv

Arta Dumpe

ARTA DUMPE'S creative life
Born in 1933 in Talsi (Latvia), in 1960 graduated from the Latvian Academy of Art, Department of Sculpture, is a member of the Latvian Artists' Union and the Centre of Sculptors (in Riga)

Monumental sculpture in Latvia
Monument to the first president of Latvia Jam's Cakste in Jelgava Brother's Cemetry in Lestene
Monument to conductors Janis Cimze and Indrikis Zlle in Valka Brother's Cemetry in Valka Brother's Cemetry in Balvi Monument in Tukums
Among the many monuments and tombstones in Riga and elsewhere in Latvia: to people shot during the independence struggle in 1991, to actrice Anta Klints and balet dancer Velta Vilcina and to film director Gunars Piesis. Among the portraits of famous people there are sculptures of the poets Rainis and Aspazija, conductor Edgars Tons, actress Lilita Berzina, artists Dzemma Skulme, Omars Blumbergs and Leo Svemps, sportsmen Valdis Muiznieks and SkaidrTte Smildzina, the poet Rabindranath Tagore and thinker Nikolai Roerich

Solo exhibitions
1994. Galery ,,Rlga", Riga
1986 and 1997. Gustavs Skilters Memorial Museum, Riga
1987. Talsi Museum of Local Lore studies
1983. Tukums Museum, Tukums, Latvia
Arta Dumpe has taken part in many expositions in Latvia and abroad: in Moscow, Saint-Petersburg, at Expo-68 in Montreal, in Finland, Sweden, The Netherlands, Marocco and elsewhere. Many of her works are in Latvian and foreign museums, in private collections.

Selected more recent group exhibitions
2006. Sculpture exhibition Riga-Vilnius
2003. Meeting II, Riga
2001. The exhibition of Latvian Sculpture, Minsk, Belarus
1998. The second Universal Art Exhibition of Latvians, Riga
1992. International Sculpture Quadriennal ,,Riga 92", Riga

Sculpture symposia
2001. Wood sculpture symposium, Ventspils, Latvia
2000. Small sculture symposium ,,Rlga Stone", Riga
1998. Wood sculpture symposium, Liepaja
1997. International symposium ,,Zvartava 97", Zvartava, Latvia
1985. Wood sculpture Symposium, Madona, Latvia

Awards
2005.The Three Star Order (the highest Latvian state order)
1989. Medal of the Latvian Artists' Union
1987. Prize of the Latvian SSR
1987. Prize of the Latvian SSR Ministry of Culture
1985. The Latvian SSR state prize
There are two books-catalogues devoted to Arta Dumpe's creative work: -Arta Dumpe. Sculpture, Riga, 1985, introduced and compiled by Gundega Cebere -Arta Dumpe, Riga, 2003, compiled by Baiba Guste.

Address: Ieriku 66-206, LV-1084,
Phone: +371 67561156,
e-mail address: ivbulis@lanet.lv

Atpakaļ | Back