Dzimis 15. 04. 1934., Jaungulbenē, Latvijā, miris 2017. gada 13. aprīlī Rīgā.
Ateljē - Amulas ielā 9, Rīgā LV-1002, Latvijā. Tel. Rīgā-7602113,
Precējies, ģim. 4 bērni: Ilze-1972.g, Mikus-1977.g, Matīss-1980.g, Ieva-1981.g.
e-pasts: ranka_ulamula@yahoo.com
http://www.gallery.lv/Ranka
http://www.geminidom.com/GemArt/indulisranka
http://www.sculpture.org/documents/parksdir/p&g/turaida/folk.htm

1962 - Latvijas Mākslinieku Savienības biedrs.

          IZGLĪTĪBA
1959 - Beidz Valsts Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļu.
1953 - Beidz J.Rozentāla Mākslas vidusskolu.

          RADOŠĀ DARBĪBA
Ar 1966 - Sāk tēlniecību, galvenokārt skulptūras granītā.
Ar 1952 - Piedalās izstādēs ar gleznām un grafiku.

          PERSONĀLIZSTĀDES
1975 - Rīgā - skulptūras.
1971 - Rīgā, Kuldīgā - gleznas un skulptūras.
1965 - Madonā, Cesvainē - gleznas.

          DIBINA SKULPTŪRU BRĪVDABAS EKSPOZĪCIJAS
1987 - Stavangerā (Norvēģijā)- Andersonu ģim. skulptūru brīvdabas kolekcija
1985 - Turaidā- "Dainu kalns", veltīts Kr.Barona 150. jubilejai.
1975 - Rīgā- Skulptūru dārza galerija "Ulamula" pie Mārupītes.

          PIEMINEKĻI
1999 - Politiski represētajiem civiliedzīvotājiem un militārpersonām Gulbenē,
          “Zemes māte”. Dārza arhit. Liders.
1990 - Komunistiskā terora upuru piemiņai Smiltenē, “Sašķeltā ģimene”.
1979 - 2. Pasaules karā kritušajiem Siguldā, diptihs “Dzejnieks tribūns un
          Varoņa bojā eja”. Arhitekts E.Vecumnieks.
1972 - 2. Pasaules karā kritušajiem Indrā, Krāslavas raj., “Varoņi nemirst”. Arhitekts T.Nigulis.

          PIEMIŅAS SKULPTŪRAS
1987 - Skulptūru diptihs "Jaunība", Kobes pilsētas internacionālajā brīvdabas skulptūru parkā, Japānā.
1974 - Skulpt. "Sveiciens Moldāvijai", Kišiņevas tautu draudz. parkā Moldāvijā SIMPOZIJI

          ORGANIZĒ UN PIEDALĀS:
1988 - 1. Starptautiskais granīta tēlniecības simpozijs Rīgā, “Lāčplēsis šodien”.
1985 - 1. Rīgas granīta tēlniecības simpozijs Rīgā - “Es karā aiziedams...”.
1977 - granīta tēlniecības simpozijs Latvijā, Mālpilī – “Burbuls”.
1995 - 2001 Norvēģu-latviešu granīta tēlniecības simpozijs "5+1", Rīgā.
2000 - sadarbība ar Tūvi Trōviku “Kurp?”.
1999 - sadarbība ar Kirsti Grotmolu “Atmiņa”.
1998 - sadarbība ar Haraldu Bodogārdu “Alveola”.                                             
1997 - sadarbība ar Tūvi Trōviku “Saites” un
        - sadarbība ar Ulriku Hellumu “Velēnu vecītis”.                           
        - 1996 - sadarbība ar Knutu Stēnu “Aurora”.
1995 - sadarbība ar Ulriku Hellumu “Saulstari”.

          PIEDALĀS:
1999 - Starpt. betona tēlniecības simpozijs “Parks 800” Rīgā, “Mazs bij` tēva novadiņis”.
1995 - Starptautisks akmens tēlniecības simpozijs Nanao`95, Japānā.  “Sapnis”.
1987 - Starptautiskais labradora tēlniecības simpozijs Larvikā, Norvēģijā,
          kuras bāzē no 1990. gada darbojas regulāri. “Parafrāze par latviešu tautas dziesmu larvikitā”.

          APBALVOJUMI
1998 - Latvijas Zinātņu akadēmijas Raiņa balvas laureāts.
1998 - Norvēģijas Karalistes SVĒTĀ OLAFA ordeņa 4.šķira.
1994 - Latvijas Republikas"TRIJU ZVAIGŽŅU" ordeņa 4. šķira.
1992 - Latvijas Zinātņu Akedēmijas Goda loceklis.
1989 - LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbin. Goda nosaukums.
1986 - PSRS ordenis "GODA ZĪME".
1986 - Latv. Mākslin. Sav. diploms ar medaļu par gada izcilāko jaunrades sniegumu.
1984 - LPSR Kultūras ministrijas Goda raksts.
1980 - Baltijas republiku tēlniecības kvadrināles diploms un medaļa.
1974 - Kišiņevas Izp. kom. krūšu noz."Par aktīvu  līdzdalību pilsētas attīstībā". 

          PUBLIKĀCIJAS
Raksti par tēlniecību un dabas aizsardzību Latvijas preses izdevumos.

          GLEZNAS
Atrodas - Latvijā, Krievijā, Zviedrijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Šveicē, Austrālijā, Kanādā, ASV.

          SKULPTŪRAS
Atrodas - Latvijā, Moldāvijā, Vācijā, Kanādā, Japānā, Norvēģijā.

Born the 15th. of April 1934, in Jaungulbene, Latvia
Studio - Amulas street 9, Riga LV-1002, Latvia Tel: +371-7602113
e-mail: <ranka_ulamula@yahoo.com>
www.gallery.lv/Ranka;
www.geminidom.com/GemArt/indulisranka;
http://www.sculpture.org/documents/parksdir/p&g/turaida/folk.htm

          EDUCATION
1953-59 Academy of Fine Arts in Riga, Latvia. Specialized in oil painting and academic drawing.
Study travels – Poland, Slovakia, the Czech Republik, Russia, Lithuania, Estonia,
Sweden, Finland, Canada, Norway, Japan.
1948-53 J.Rozentala school of Fine Arts. 

          CREATIVE WORK
From 1966 - Started to work with stone, mainly in granite.
From 1962 - Member of the Latvian Artist Union.
From 1952 - Took part in exhibitions with paintings and graphics.

          FOUNDED OPEN AIR SCULPTURE GARDENS
1987 - Andersson family sculpture garden in Stavanger, Norway.
1985 - Sculpture Garden “Dainu Kalns” in Turaida museum, Latvia.
1975 - Sculpture Garden-Gallery “Ulamula”, next to studio in Riga.

          MEMORIALS AND MEMORY SCULPTURES
Memorials for Latvian freedom fighters – in Gulbene and in Smiltene, Latvia.
Sculpture diptych “Youth” - Kobe, Japan.
Sculpture “Greetings to Moldavia” - Kishinev, Moldavia
Memorials for the Second World War victims – in Indra and in Sigulda, Latvia.

          SYMPOSIUMS
1995 International Stone Symposium in Nanao, Japan.
1987 and 1994 International Labrador Symposiums in Larvik, Norway
1977- 2000 Organized and took part in Granite Sculpture Symposiums in Latvia.

          AWARDS AND HONORARY TITLES
1998 - The order of St. Olav of the 4.th class of Norway.
1994 - The order of Three Stars of the 4.th class of Latvia.
1992 - Honorary Member of Latvian Academy of Sciences.
1989 - Honorary Title for achievements in Latvian art.
1986 - Mark of Distinctions of the USSR.