"Trīs uzstādījumi darbnīcā", oforts, 1996, 52 x 75 cm, 61 x 86 cm, 52 x 75 cm