"Birztala" I, II (diptihs), tušas zīmējums, 1997, 1998, 61 x 86 cm