"Pirms snieg", tušas zīmējums, 1999 - 2001, 61 x 86 cm
"Snieg", tušas zīmējums, 1999 - 2001, 61 x 86 cm